Zoek
Sluit dit zoekvak.
Kasteel Sterkenburg

[email protected]

Tel.: +31 (0)343-518047

Wapenschild Sterkenburg

Achtergrondinformatie

Duurzaamheid

Een duurzaam Sterkenburg

Duurzame ontwikkeling impliceert een symbiose van ecologische, economische en sociale belangen. Belangen van zowel huidige als toekomstige generaties. Duurzaamheid is, ofschoon het tegenwoordig een veelvuldig gebruikt begrip is, zeker geen holle frase. Ontwikkelingen als deze dragen bij aan een omgeving en aan een wereld waarbij op een zo efficiënt mogelijke wijze met grondstoffen wordt omgegaan. Een wereld waarmee mensen in evenwicht zijn met de natuurlijke bronnen van hun bestaan, zonder dat ingrijpende concessies aan de verworvenheden van de twintigste en eenentwintigste eeuw gedaan dienen te worden.

Duurzaam ondernemen is, globaal genomen, het produceren en leveren van concurrerend geprijsde goederen en verlenen van diensten die voorzien in menselijke behoeften en voldoen aan hoge eisen van kwaliteit. Hierbij dient de belasting van het milieu en het grondstof- en energieverbruik geleidelijk aan gereduceerd te worden tot een niveau dat in balans is met de draagkracht van de aarde. Kasteel Sterkenburg beoogt van duurzaam ondernemen één van haar kernactiviteiten te maken.

Duurzame geschiedenis
Historische buitenplaatsen en landgoederen zijn als geen ander een tastbaar symbool van het begrip duurzaamheid. Over het algemeen hebben ze, in diverse hoedanigheden en omstandigheden, vele eeuwen doorstaan, waarbij ze door exploitatie van de landerijen, bossen en wateren zichzelf in stand hielden en verder ontwikkelden. Zo ook heeft de ridderhofstad Sterkenburg, gelegen aan de befaamde Langbroekerwetering, een geschiedenis van bijna acht eeuwen, waarmee dit landgoed zeker als “duurzaam” te betitelen is.

De restauratie en revitalisatie van het landgoed Sterkenburg,  is thans in een vergevorderd stadium. Het interieur en een deel van het exterieur van het Kasteel, het Koetshuis en Tuinmanshuis zijn gerestaureerd en bij de vijver is een ruime kapschuur verrezen.

Zowel ten behoeve van de financiering van de verdere restauratiewerkzaamheden als ten behoeve van instandhouding en educatie wil Sterkenburg zich richten op een duurzame en innovatieve vorm van exploitatie. Nu na een vluchtige consumptiehausse van ruim een halve eeuw het idee “duurzaamheid” aan belang toeneemt en zich steeds meer op interesse van het publiek kan verheugen, is wederom een rol voor landgoederen weggelegd.

Wonen, werken en recreëren op Sterkenburg
Het landgoed Sterkenburg combineert de factoren wonen (permanente bewoning), werken (kantoor- en vergaderfunctie), recreëren (tijdelijke verhuur) en productie (fruit, eieren), dit alles op een natuurrijk terrein van ruim 5 hectare. In grote lijnen kan, in verband met de exploitatie, een onderscheid gemaakt worden tussen de gebouwen enerzijds en het terrein anderzijds.

Duurzame exploitatie
Het terrein van het landgoed Sterkenburg wordt op evenwichtige wijze geëxploiteerd, waarbij de balans met de culturele waarden (kasteel, bijgebouwen en de historische park- en tuinaanleg) en de ecologische waarden (zowel die van het landgoed als het landschappelijk geheel als die van de diverse flora en fauna op het terrein) zorgvuldig behouden dient te worden. Bij exploitatie van het terrein valt met name te denken aan de productie van land- en tuinbouwproducten, met name typische streekproducten, ter plaatse en de verkoop ervan. De boomgaard, in het zuidwesten van het landgoed, levert een aanzienlijke hoeveelheid vruchten —met name appels en pruimen— op, die reeds jaren worden aangewend voor de productie van (biologische) appelsap en jam.

“Sterkenburg overmorgen”
“Sterkenburg Overmorgen” was de titel van een werkweekend in februari 2019. Om Sterkenburg op een waardevolle manier ook tot in de voorzienbare toekomst een waardig, mooi en nuttig bestaan te geven is toen op verzoek van de Stichting Instandhouding Sterkenburg door Except Integrated Sustainability een weekend georganiseerd waarin op een creatieve manier integraal werd gekeken naar alle facetten van de huidige staat van het kasteel en landgoed.
Een multidisciplinair team kwam in co-creatie samen tot een plan waarin vastgoed, techniek, programma en marketing aan bod kwamen. Er is toen een aantal doelen geïdentificeerd als haalbaar. De doelen zijn breed gesteld om het spectrum van verschillende duurzaamheidsaspecten af te dekken.

Scroll naar boven
  • Stuur ons een bericht

Test

Most Romantic Award 2020

Financieel verslag 2016
Stichting Vrienden van de Historische Buitenplaats Sterkenburg

Financieel verslag 2016
Stichting tot behoud van de Historische Buitenplaats Sterkenburg

Nieuwsbrief kasteel Sterkenburg

Schrijf u nu in!